Onze titels

€ 19,95
Acute Diabetes problemen in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost - E-book

Huisartsen en praktijkondersteuners worden vrijwel dagelijks benaderd met min of meer acute hulpvragen op het gebied van diabetes mellitus. Deze vragen worden in dit boekje beantwoord.Dit boek over acute diabetesproblemen in de huisartspraktijk is een uitgave van Stichting Langerhans. Deze vernieuwde uitgave is nog handzamer en overzichtelijker, en uiteraard weer helemaal up-to-date. Het boekje past gemakkelijk in de tas en is ook verschenen als e-book. Daarnaast biedt Langerhans ook een (online) scholing over Acute Diabetes op de huisartsenpost. Langerhans is in 2003 opgericht door 5 in diabetes geinteresseerde artsen met als doel onafhankelijke voorlichting over diabetes te geven aan professionals. Inmiddels is Langerhans uitgegroeid tot hét diabetes kennis- en onderwijsinstituut voor de 1e lijn en op die manier maken we de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter. Voor meer informatie over onze cursussen en kennis over acute diabetesproblemen: diabetes2.nl.

€ 27,95
Acute Diabetes problemen in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost

Dit boek over acute diabetesproblemen in de huisartspraktijk is een uitgave van Stichting Langerhans. Deze vernieuwde uitgave is nog handzamer en overzichtelijker, en uiteraard weer helemaal up-to-date. Het boekje past gemakkelijk in de tas en is ook verschenen als e-book. Daarnaast biedt Langerhans ook een (online) scholing over Acute Diabetes op de huisartsenpost. Langerhans is in 2003 opgericht door 5 in diabetes geïnteresseerde artsen met als doel onafhankelijke voorlichting over diabetes te geven aan professionals. Inmiddels is Langerhans uitgegroeid tot hét diabetes kennis- en onderwijsinstituut voor de 1e lijn en op die manier maken we de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter. Voor meer informatie over onze cursussen en kennis over acute diabetesproblemen: Diabetes2.nl

€ 29,95
Bureauklapper Langerhans Beslisbomen Diabetes Mellitus Type 2

Sinds 2003 maakt Stichting Langerhans beslisbomen die de diabeteszorg in de huisartsenpraktijk leuker en makkelijker maken. Op veler verzoek hebben we opnieuw deze bureauklapper gemaakt met daarin de belangrijkste beslisbomen en denkstappen uit onze boeken. Achterin is een formularium opgenomen met daarin medicijnen die in de diabetesbehandeling veel gebruikt worden. Langerhans is in 2003 opgericht door 5 in diabetes geïnteresseerde artsen met als doel om onafhankelijke voorlichting over diabetes te geven aan professionals. Inmiddels is Langerhans uitgegroeid tot hét diabetes kennis- en onderwijsinstituut voor de 1e lijn en op die manier maken we de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter. Diabetes2.nl is de website van Stichting Langerhans. Op dit platform kunt u belangrijke informatie vinden over diabetes en onderwijs. Een belangrijk onderdeel is het forum waarop zorgprofessionals 24 uur per dag vragen over diabetes kunnen stellen aan een team van diabetesexperts. Inmiddels zijn al meer dan 13.000 vragen gesteld en beantwoord

€ 42,50
Protocollaire Diabeteszorg

Eind 2021 is de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 herzien. In dit boek Protocollaire Diabeteszorg vindt u de geactualiseerde protocollen, vertaald naar de praktijk. Korte, heldere teksten en handige beslisbomen ondersteunen praktijkondersteuners/verpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen bij het zelfstandig werken in de praktijk. Daarnaast wordt richting gegeven aan wanneer overlegd moet worden met een arts. Dit is de zevende druk van Protocollaire Diabeteszorg; sinds 2002 het standaardwerk op het gebied van diabetes type 2 voor eerstelijns diabetesprofessionals. Langerhans is in 2003 opgericht door 5 in diabetes geinteresseerde artsen met als doel onafhankelijke voorlichting te geven over diabetes aan professionals. Inmiddels is Langerhans uitgegroeid tot het diabetes kennis- en onderwijsinstituut voor de eerste lijn en op die manier maken we de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter. Langerhans werkt onder andere samen met de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

€ 29,95
Afbouwen van medicatie bij diabetes

Afbouwen van medicatie bij diabetes Bij kwetsbare ouderen en in de palliatieve en terminale fase De NHG-standaard diabetes mellitus geeft heel duidelijk aan hoe we de behandeling van diabetes patiënten kunnen vormgeven na het stellen van de diagnose. Anders is het als mensen ouder en meer kwetsbaar worden en er een moment aanbreekt, waarop de vraag opkomt of de behandeling nog wel passend is voor de situatie van de patiënt op dat moment. Dit geldt nog veel meer bij patiënten in de eindfase van het leven. Dit boek wil door middel van heldere denk- en doestappen praktische hulp bieden bij het afbouwen van medicatie onder deze omstandigheden. Onze missie is om de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken door het bevorderen van de kennis over diabetes onder professionals. Langerhans staat voor goed diabetesonderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk en gebaseerd is op de geldende eerstelijns richtlijnen. Naast dit boek verzorgt Langerhans ook landelijke nascholingen over dit onderwerp voor de eerstelijn. Langerhans werkt onder andere samen met de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Editie 2021/2022

€ 29,95
Protocollaire zorg Chronische Nierschade (CNS)

Mensen met chronische nierschade krijgen terecht steeds meer aandacht in de eerste lijn. De NHG-Standaard Chronische Nierschade biedt huisartsen en praktijkondersteuners houvast, maar is vaak niet direct en makkelijk te implementeren in de huisartsenpraktijk. Net zoals in ons boek Protocollaire Diabeteszorg hebben wij de NHG-Standaard (dit keer Chronische Nierschade) in dit boek uitgewerkt in heldere denkstappen en implementeerbare onderdelen. Naast dit boek verzorgt DIHAG-Langerhans ook landelijke nascholingen voor de eerstelijn over dit onderwerp. Wij geloven in eerlijk en onafhankelijk onderwijs, dat zonder sponsoring vanuit farmaceutische bedrijven tot stand komt. Onderwijs dat gegeven wordt door de beste docenten en gemaakt wordt door een positief team. Daar staat Langerhans voor en zo maken we, met bijna dagelijks scholingen ergens in Nederland, de zorg voor mensen met diabetes en chronische nierschade ieder dag een stukje beter!

€ 34,95
Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen 2019-2020

Insulinetherapie is in de eerste lijn al jaren een vast onderdeel van de zorg voor patiënten met type 2 diabetes. Dit boek is inmiddels de zesde druk en is weer volledig geactualiseerd en uitgebreid met een hoofdstuk over GLP1-analogen. Het boek is de onmisbare aanvulling op de Basiscursus Insulinetherapie, die al bijna 15 jaar de basis is voor verantwoord handelen. Het onafhankelijke en ongesponsorde onderwijsprogramma van Langerhans is voor veel zorgprofessionals in de eerste lijn al vele jaren een garantie om hun deskundigheid op hoog niveau te brengen en te houden. De Basiscursus Insulinetherapie en de Thema-avonden zijn hierin een vast onderdeel van dit Langerhans curriculum en dit boek is een onmisbare vraagbaak. We zijn in 2003 gestart met onze missie om de diabeteszorg in Nederland te verbeteren door goed onderwijs aan te bieden aan de mensen die betrokken zijn bij die zorg. Langerhans staat voor goed diabetesonderwijs. Onderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk en gebaseerd is op de geldende richtlijnen. Wij geloven in eerlijk en onafhankelijk onderwijs, dat zonder sponsoring vanuit de farmaceutische bedrijven tot stand komt. Onderwijs dat gegeven wordt door de beste docenten en gemaakt wordt door een positief team. Daar staat Langerhans voor en zo maken we, met bijna dagelijkse scholingen ergens in Nederland, de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter! Langerhans werkt onder andere samen met de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).